ضرب المثل شکم را پهنش کنی دشت است  

ضرب المثل شکم را پهنش کنی دشت است
روزی بود.روزگاری بود.
روزگار اسکندر بود. کار لشگر کشی و جنگ اسکندر پیش رفت و پیش رفت تا به چین رسید. امابر خلاف انتظار او نه لشگری در برابرش مقاومت کرد و نه سپاه و فرمانده ای به جنگش آمد. خاقان چین که فرمانده بزرگ مردم چین بود،دستور داد اسکندر ولشگریانش را با احترام به پایتخت چین ببرند. اسکندر و سربازانش خوشحال بودند که بدون جنگ وخونریزی چین را هم فتح کرده اند،اما نمی دانستند که در پشت پرده حکایت هایی است... وقت

ادامه مطلب  

دستگیر  

سختی های زندگی من، چنین می گوید : زندگی زیبا رویای بیش نیست! رویای زیبای کودکی ام را اصلاح میکنم فکرم را متمایز می کنم تا متحول کنم زندگیم را با اینکه تا امروز چرخ های دنیا علیه روزگار من چرخیده است اما روزهای را می سازم که برروی چرخ های دنیا به سوی آینده ی زیبا حرکت کنم روزهایی را خواهم ساخت که بر بام دنیا ایستاده باشم بر سکوی عدالت وفریاد خواهم زد بی کسان را تا فریاد رس فریادشان باشم می کوشم و روزهایی را می سازم که فقرزندگی را از ریشه براندا

ادامه مطلب  

نشست این هفته سه شنبه آغاجاری  

درود به دوستان یک اندیش.
نشست این هفته انجمن شاهنامه شهرستان آغاجاری با خوانش بخشی از داستان اسکندر برگزار گردید.در این نشست که نزدیک به بیست تن از شیفتگان شاهنامه و حکیم باشنده بودند، داستان اسکندر با برهمن خوانش و بررسی گردید.داستانی که آدمی را به اندیشه ای ژرف فرو می برد.

ادامه مطلب  

گاهی....  

گاهی گمان نمیکنی ولی خوب ميشود گاهی نميشود که نميشود که نميشود♡♡♡♡♡♡♡♡♡گاهی بساط عیش خودش جور ميشود گاهی دگر تهیه بدستور ميشود♡♡♡♡♡♡♡♡♡گه جور ميشود خود آن بی مقدمه گه با دو صد مقدمه ناجور ميشود♡♡♡♡♡♡♡♡♡گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است گاهی نگفته قرعه به نام تو ميشود♡♡♡♡♡♡♡♡♡گاهی گدای گدایی و بخت با تو یار نیست گاهی تمام شهر گدای تو ميشود♡♡♡♡♡♡♡♡♡گاهی برای خنده دلم تنگ ميشود گاهی دلم تراشه ای از سنگ ميشود♡♡♡♡♡

ادامه مطلب  

تقدیم به آقا امیر  

گاهی نميشود که نميشود که نميشود
گاهی بساط عیش خودش جور ميشود
گاهی دگر تهیه بدستور ميشود
گه جور ميشود خود آن بی مقدمه
گه با دو صد مقدمه ناجور ميشود
گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است
گاهی نگفته قرعه به نام تو ميشود
گاهی گدای گدایی و بخت با تو یار نیست
گاهی تمام شهر گدای تو ميشود
گاهی برای خنده دلم تنگ ميشود
گاهی دلم تراشه ای از سنگ ميشود
گاهی تمام آبی این آسمان ما
یکباره تیره گشته و بی رنگ ميشود
گاهی نفس به تیزی شمشیر ميشود
از هرچه زندگیست دلت سیر

ادامه مطلب  

تقدیم به امیر آقا  

گاهی نميشود که نميشود که نميشود
گاهی بساط عیش خودش جور ميشود
گاهی دگر تهیه بدستور ميشود
گه جور ميشود خود آن بی مقدمه
گه با دو صد مقدمه ناجور ميشود
گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است
گاهی نگفته قرعه به نام تو ميشود
گاهی گدای گدایی و بخت با تو یار نیست
گاهی تمام شهر گدای تو ميشود
گاهی برای خنده دلم تنگ ميشود
گاهی دلم تراشه ای از سنگ ميشود
گاهی تمام آبی این آسمان ما
یکباره تیره گشته و بی رنگ ميشود
گاهی نفس به تیزی شمشیر ميشود
از هرچه زندگیست دلت سیر

ادامه مطلب  

شعری در وصف آریوبرزن.فارسی پنجم دبستان  

شعری در وصف آریو برزنکنون گویمت رویدادی دگر  زتاریخ دیرین این بوم وبرچواسکندر آمد به ملک کیانیکی گرد فرمانده ی قهرمانبه ایرانیان داد درس وطن در این ره گذشت از سروجان وتنکه فرزند نام آور میهن استمر آن شیردل آریو برزن استچو اسکندر آهنگ ایران نمود همه آگهان را هراسان نمودجهان گستری فکر وسودایجهانگیری اندیشه و رای اوچو موج شتابنده میراند پیشبشد کار دارا به سختی پریشسر انجام, دارا در آمد ز پااز این بار شد پشت ایران دو تابسی شهرها را سکندر گشو

ادامه مطلب  

 

تو را که میبینم از دست میدهم هوشم
تو را که میبینم غم می شود فراموشم
عجیب نیست به سمت تو مایلم هر دم
عجیب نیست برایت چیقدر می کوشم
بیا که هر دو به نوعی به شانه محتاجیم
بیا که جای تو خالیست هنوز در آغوشم
ببین آتش عشق ات چقدر سوزان است
ببین چیقدر دورم بازهم چی میجوشم 
تویی که وصف تو در این غزل نمیگنجد
تویی بیدون تو از کس نمی آید خوشم
جواد حیدری

ادامه مطلب  

نقطه نامعلوم آغاز و پایان در فرایند خواندن  

وقتی می‌گوییم کتابی را کامل خوانده‌ایم، معمولا به این معناست که موفق شده‌ایم متن آن را از ابتدا تا انتها مطالعه کنیم. پرونده‌ای که با خواندن نخستین صفحه کتاب باز می‌شود و با رسیدن به آخرین صفحه نیز بسته خواهد شد. اما واقعیت این است که آغازِ خواندن یک اثر مدت‌ها پیش از صفحه نخست شروع شده و با رسیدن به انتهای متن هم به پایان نمی‌رسد و همچنان ادامه می‌یابد. ممکن است چنین ادعایی عجیب به‌نظر برسد، اما در این یادداشت می‌کوشم به اختصار چگونگی

ادامه مطلب  

آریو برزن(سردار لر)، دلاوری که طعم شکست را به اسکندر چشاند. معرفی یک سردار لر  

آریو برزن(سردار لر)، دلاوری که طعم شکست را به اسکندر چشاند
آریوبرزن یکی از سرداران بزرگ تاریخ ایران است که در برابر یورش اسکندر مقدونی به ایران زمین ، دلیرانه از سرزمین خود پاسداری کرد و در این راه جان باخت و حماسه ی «در بند پارس» را از خود در تاریخ به یادگار گذاشت . برخی او را از اجداد لرها یا کردها می دانند.
  «اسکندر مقدونی » در سال 331 پیش از میلاد پس از پیروزی در سومین جنگ خود با ایرانیان ( جنگ آربل Arbel یا گوگامل Gaugamele ) و شکست پایانی ایران ، ب

ادامه مطلب  

آریو برزن(سردار لر)، دلاوری که طعم شکست را به اسکندر چشاند. معرفی یک سردار لر  

آریو برزن(سردار لر)، دلاوری که طعم شکست را به اسکندر چشاند
آریوبرزن یکی از سرداران بزرگ تاریخ ایران است که در برابر یورش اسکندر مقدونی به ایران زمین ، دلیرانه از سرزمین خود پاسداری کرد و در این راه جان باخت و حماسه ی «در بند پارس» را از خود در تاریخ به یادگار گذاشت . برخی او را از اجداد لرها یا کردها می دانند.
  «اسکندر مقدونی » در سال 331 پیش از میلاد پس از پیروزی در سومین جنگ خود با ایرانیان ( جنگ آربل Arbel یا گوگامل Gaugamele ) و شکست پایانی ایران ، ب

ادامه مطلب  

شعری از مولانا  

هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر
آرامترم زآهو، بی‌باک‌تر از شیرم
هر لحظه که می‌کوشم در کار کنم تدبیر
رنج از پی رنج آید، زنجیر پی زنجیر
In the workshop of destiny whenever I surrender
I am calmer than a deer, more courageous than a lion
Every time I strive with strategy to contrive
Pain upon pain, chain upon chain
 

ادامه مطلب  

 

 

دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی

کز عکس روی او شب هجران سر آمدی


تعبیر رفت یار سفرکرده می‌رسد

ای کاج هر چه زودتر از در درآمدی


ذکرش به خیر ساقی فرخنده فال من

کز در مدام با قدح و ساغر آمدی


خوش بودی ار به خواب بدیدی دیار خویش

تا یاد صحبتش سوی ما رهبر آمدی


فیض ازل به زور و زر ار آمدی به دست

آب خضر نصیبه اسکندر آمدی


آن عهد یاد باد که از بام و در مرا

هر دم پیام یار و خط دلبر آمدی
 

ادامه مطلب  

زندگی در لحظه یعنی : زندگی اخلاقی _انسانی  

 
 
زندگی آبتنی کردن 
 
در "حوضچه اکنون" است
 
                              سهراب سپهری 
در نیکی ها و خوی های پسندیده که ژرف می شویم می بینیم که آنها در لحظه اتفاق می افتند .
شکر خداوند یعنی همین الان رضایت داشتن 
امید به خداوند یعنی در همین لحظه امیدوار بودن
پرستش خدا یعنی غرق در صفات خداوند شدن 
و........
همچنین خوی های ناپسند اخلاقی نتیجه دور شدن از "لحظه "و رفتن به زمان گذشته یا آینده است که هر دو زمان مرده هستند و وجود ندارند.
 
مانند نا امیدی از خدا

ادامه مطلب  

دولت رانتیر  

ایران به نقل از رییس جمهوری: فساد و رانت را ریشه کن می کنیم
«می کوشم با تکیه بر یاری و حمایت شما مردم عزیز و با تأکید بر اینکه من در این راه با هیچ کس عقد اخوت نبسته ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمتگزاری کشور ریشه کن نمایم.» این مطلب بخشی از بیانیه حسن روحانی خطاب به ملت ایران است
روزنامه ی ایران - کد خبر: 82137709 (5428615) | تاریخ خبر: 15/04/1395 | ساعت: 8:35|

ادامه مطلب  

خاکساری اساتید بین المللی و توحش مزدوران دست چندم  

آن کس که نشانی از اندیشه ی مستقل، در آرایش فرهنگی زمان خویش به جای نگذارده، کتاب ندارد، تولیدگر فکر و نظر نیست و فقط مستخدمی در اداره ای است که مثلا به جای شستن هر روزه ی زمین، برای هزارمین بار مطالبی از قماش زیر را، که صرفا برداشتی از تصورات نادرست دیگران است، در کلاس درس غرغره می کند، چنین کسی جایگاه خطاب در مسائل کلان و بنیادی را ندارد، نباید جدی گرفته شود و دخالت چاله میدانی این اواخر او، در مقوله ی تالیفات تاریخی، با بضاعتی مختصر و نامعل

ادامه مطلب  

جمعه . . . . . .  

جمعه هیچ تقصیرى ندارد ..
جمعه ها را دیگران به كاممان تلخ كردند ..!
با رفتنشان با نیامدنشان با نماندنشان ..
وگرنه كه جمعه به خودىِ خود بد نیست غروبش خیلى هم ارام است خیابان ها خلوت سكوت است...
همه انگار آرام مى گیرند جمعه ها !
اگر دیگران
#جمعه را به كاممان تلخ نكرده باشند جمعه ها را ميشود دست در دست در خیابان راه رفت ..
ميشود ساعت ها گوشه اى لـمید و كتاب خواند ميشود سینما رفت و پاپ كرن خورد و از صداى "خــرچ خـــرچ" اش هم لذت برد ..
اصلاً ...
اصلاً جمعه ها ر

ادامه مطلب  

کوروش ذوالقرنین یا جنایتکار!؟؟  

{ كوروش، ذوالقرنین یا جنایتكار؟؟ }
 

{ نقل از فصل دوم کتاب – افغانستان و باز سازی هویت ملی}
  

در کتابی تحت عنوان (کوروش و تحقیق در بارهء ذوالقرنین) که تحت نظر دکترولایتی تألیف شده است برای اولین بار عده ی سعی کرده اند تا نشانه های ذوالقنین قران را بر کوروش تطبیق کنند! با وجود اینکه در کتاب مذکور اذعان شده که مؤرخین بزرگ مثل طبری، یعقوبی ،دینوری ،بلعمی، مسعودی و... اسکندر مقدونی را ذوالقرنین دانسته اند، نه کوروش را؛ و از قول بلعمی و یعقوبی نقل

ادامه مطلب  

زندگی جدید  

 
زندگی جدید!
گذشته را نمی شود کاری کرد
باید باشد
باید بماند
تا بدانی چه کار هایی کردی!؟
چه کارهایی را تکرار کنی !؟
چه کار هایی ممنوع می شود!؟
در عوض برای حال خوب الآنم می کوشم
آینده ام را می سازم
زندگی ای جدید من هدفمند است !
پیش به سوی هدف های خوب و والا
#من_خدا_را_دارم

ادامه مطلب  

:))))  

نزدیک یه ماهه رنگ آرایشگاهو ندیدم .. صورتم شبیه اسکندر مقدونی شده 
ابروهام مث دخترای مجرده نکنه برام خواستگار بیاد 
.
قصد داریم فردا به سمت آرایشگاه عزیمت نماییم انشاالله؛
باشد که از رخ زیبای مان نمایی دیگر نمایان شود 
.
.
+فردا انشاالله قراره خیاطی هم برم برای پرو لباسم 
لطفا دعا کنید لباسم قشنگ شده باشه 

ادامه مطلب  

غذاهای سنتی کشور ترکیه  

کباب
یکی از غذاهای محبوب و مورد علاقه مردم ترکیه کباب می باشد. انواع مختلف کباب در این کشور طبخ می شود. دونر کباب یا کباب ترکی از معروفترین این کباب ها هستند. گوشت که دورن فر مخصوص و به صورت عمودی می چرخد وتکه هایی از این گوشت به همراه سبزیجات به صورت ساندویچ سرو می شوند. کباب اسکندر نیز در جنوب ترکیه معروف است و با اب گوجه فرنگی و ماست سرو می شود.
 

ادامه مطلب  

 

ناپلئون بناپارت:اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند تمام دنیا را فتح میکردم...آدولف هیتلر:اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودندصد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد.پبامبر اعظم(ص):روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید .بن لادن:اگر دنبال مردانی هستی که تا پای خونشان از عهدشان دفاع کننددر سرزمین پارس به کاوش بپرداز .اسکندر :اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند.بدان که آن مرد اهل امپ

ادامه مطلب  

 

احمد تازه قهرمان شده ی بوكس حرفه ی است كه عاشق دختری ميشود و بِنَا بر خواست عشقش مجبور به ترك بوكس ميشود ، این كار احمد رسانه ی ميشود تا اینكه برایش یك دعوت نامه رسمی و حیثیتی از طرف بوكسر دیگری میآید و این اتفاق رسانه یی ميشود 
احمد دعوت را قبول میكند و این كارش باعث قهر شدن خانمش و جدای شان ميشود 
شرایط سخت تَر از قبل برای احمد ميشود 
و اما خلاف تصور احمد خانمش در شب مسابقه اش با درك این موضوع كه شوهرش نیازش دارد بر می گردد و از شوهرش حمایت می

ادامه مطلب  

شکرستانی به شیرینی تولید ملی  

جوانه های ایرانی : شکرستان مجموعه پویانمایی جذاب و شناخته شده‌ای است که اولین بار در سال 87 تولید و پخش آن آغاز شد. این انیمیشن تاکنون در قسمت‌ها و فصل‌های متعدد، سازندگان متفاوتی را به خود دیده است و بیش از صد کاراکتر دارد که اسکندر، ننه قمر، بهلول، قاضی، پادشاه و وزیر، پهلوان و نوچه‌هایش ازجمله آنها هستند. شکرستان این بار قصد دارد در قالب میان برنامه‌ای دو دقیقه‌ای با موضوع اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی از شبکه‌های گوناگون تلویز

ادامه مطلب  

 

کیانیان دومین سلسله پادشاهی اساطیر ایرانی است. از این سلسله در منابعی مانند: اوستا کتاب مقدس زرتشتیان، داستانهایی که در سلسله ساسانیان رواج داشته[نیازمند منبع] و کتاب‌های پهلوی کهن مانند بندهش، دینکرد، مینوی خرد و ... آمده است. برخی باستان شناسان و محققین معتقدند که چنین سلسله‌ای وجود داشته است و وجود آن بر پایه افسانه‌ها نبوده است، بر این اساس این سلسله زمانی در ایران حکمرانی می‌کرده است. برخی دیگر نیز پادشاهان این سلسله را معادل با پاد

ادامه مطلب  

می کوشم و بخت یاورم نیست  

بماند که از درس دکتر خ. هیچی نمیفهمم و اصلا وقت نمیشه یه دل سیر جزوه اش رو بخونم.... وسط دویدن های جوگیرانه ام دنبال کارای data cleaning و ورود داده و اینا یهو فهمیدم مشاور آمارم پذیرش گرفته و هفته ی دیگه داره میره امریکا
پاراگراف بالا رو بیشتر از این باز نمیکنم چون تا همین جاش هم در نوع خودش مرثیه ست؛ فقط از خدا میخوام در این مورد بهم رحم کنه!!
این روزا تنها چیزی که یادآوری ش روحم رو تازه میکنه قطعی شدن سفر مشهده. انشاالله دوم مهر عازمیم و نائب الزیاره

ادامه مطلب  

می کوشم و بخت یاورم نیست  

بماند که از درس دکتر خ. هیچی نمیفهمم و اصلا وقت نمیشه یه دل سیر جزوه اش رو بخونم.... وسط دویدن های جوگیرانه ام دنبال کارای data cleaning و ورود داده و اینا یهو فهمیدم مشاور آمارم پذیرش گرفته و هفته ی دیگه داره میره امریکا
پاراگراف بالا رو بیشتر از این باز نمیکنم چون تا همین جاش هم در نوع خودش مرثیه ست؛ فقط از خدا میخوام در این مورد بهم رحم کنه!!
این روزا تنها چیزی که یادآوری ش روحم رو تازه میکنه قطعی شدن سفر مشهده. انشاالله دوم مهر عازمیم و نائب الزیاره

ادامه مطلب  

در تقویمتان کدام روز روز من است؟  

من یوتاب خواهر آریو برزن فرمانده بخشی از ارتش هخامنشیان در مقابله با ارتش متجاوز بودم.
من در کوههای بختیاری راه را برای ارتش اسکندر بستم و در نهایت در راه دفاع از خاک سرزمینم کشته شدم
آیا داستان زندگی من به بانوان ایرانی درس شجاعت و میهن پرستی را نمیدهد؟؟!!
 ◦•●◉✿فــــروغ✿◉●•◦

ادامه مطلب  

گزارش نشست کتابخوان مرداد ماه  

سومین نشست کتابخوان عصرشنبه 30 مرداد ماه سالجاری در محل کتابخانه شرف الدین علی یزدی برگزار شد.
 
 
آقایان: محمد مهدی محتاج الله . محسن سالاری . محسن مشایخ
خانم ها: همایونی . علی آبادی
 
* کتاب: آریو برزن
* نویسنده: ثریا جبارزاده
* معرفی‌کننده: رقیه علی آبادی
*ناشر: سمیر
*سال نشر: 1387
*موضوع: ادبیات
یکی از سرداران بزرگ تاریخ ایران در زمان هخمنشیان آریوبرزن بود که در زمان حمله اسکندر مقدونی به ایران از سرزمین خود با شجاعت دفاع کرد و در این راه کشته

ادامه مطلب  

ایرانی  

پبامبر اکرم:روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید
ناپلئون بناپارت:اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودندتمام دنیا را فتح میکردم…
آدولف هیتلر:اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودندصد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد…
اسکندر :اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند…بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است

ادامه مطلب  

 

ادب از که آموختی؟ از بی ادبان سقراط می گوید:  «هیچ گنجی بهتر از هنر نیست، هیچ دشمنی بدتر از خوی بد آدم نیست و هیچ عزتی،  بزرگتر از دانش نیست و هیچ زیبایی بهتر از شرم نیست.» پس همیشه و در هر  حال که هستی به فکر آموختن باش اگر در آن وقت دانایی حاضر نباشد از نادان بیاموز  یعنی به اعمال و رفتار نادان نگاه کن آنچه به نظرت ناپسند و اشتباه می آید یاد می  گیری که نباید آن کار را انجام بدهی. اسکندر هم می گوید:  «من همه چیز را از دوستانم یاد نمی گیرم . بعض

ادامه مطلب  

 

روستای عبدالتاجدین
نام روستا:  عبدالتاجدین
تعدادخانوار:  166 خانوار
جمعیت روستا:  750 نفر
نامدهیار:  سجاد قربانی سردهلقی
نام بهورز:  سعید مددی  -  سمیه تاجدینی
اعضای شورا:  مهدی تاجدینی  -  مهدی همایونکشی  -  مرشد اکبری کیا
مذهب:  شیعه
گویش:  کردی  -  کلهری  -  لکی
کسب وکارمردم روستا:  کشاورزی   -  دامداری
افرادبالاترازدیپلم:   70 نفر
امکانات روستا:  ساختمان دهیاری  -  شبکه بهداشت  -  مدرسه ابتدائی
مراکزتولیدی وصنعتی:   ندارد
محصولات تول

ادامه مطلب  

تمام آنچه هرگز به تو نگفتم  

 
لیدیا مرده،داستان با این جمله شروع ميشود،هر چند فصل اول به كندی پیش رفت و با خودم گفتم چطور همچین كتابی شماره یك سال ٢٠١٤ سایت  آمازون شده ...اصلا مرگ لیدیا چقدر میتواند خواننده را تا انتهای داستان با خودش همراه كند،اما فصل های بعدی،آنجا كه روابط ساده انسانی رنگ میبازد و با مرگ لیدیا معلوم ميشود هیچ كدام از آدمها همانی نیستند كه تظاهر میكنند،آنجا كه شخصیت های داستان بخشی از وجود خواننده میشوند،درك و لمس میشوند...آنجاست كه زمین گذاشتن  كتا

ادامه مطلب  

نميدونم چرا چندروزه همش توي بچگيم گير كردم  

مثلا زنگ خورده استاز در مدرسه بیرون میپرم كیفم روی كوله بالا میپرد و مثلا پدر دارم و او  آنطرف خیابان با آن دوچرخه ی كره ای قدیمی كه خورجین دارد و قرار است من روی خورجینش بنشینم منتظرم است نان هم خریده و كلاه هم سرش است آن شال سفید را هم كه ابجی ملیحه برایش بافته دور گردنش است هوا سرد است از دهانش بخار بیرون می آید من ذوق كرده ام من از همه ی بچه های مدرسه خوشبخت ترم بابا بغلم میكند من را میگذارد ترك دوچرخه نان ها به من میدهد دستم از گرمای نان توی

ادامه مطلب  

نان سنگگ  

دیدی نانوا چطور خمیر نان سنگک را پهن میکند و درون تنور میگذارد؟!چه اتفاقی می افتد؟!خمیر به سنگ ها میچسبد!اما نان،هر چه پخته تر می شود،از سنگها جدا ميشود....حکایت آدم ها همین استسختی های این دنیا،حرارت تنور است.و این سختی هاست که انسان را پخته تر میکنند...و هر چه انسان پخته تر ميشود سنگ کمتری به خود میگیرد...سنگ ها تعلقات دنیایی هستند‌...ماشین من،خانه ی من،کارخانه ی من......آنوقت که قرار است نان را از تنور خارج کنند سنگ ها را از آن میگیرند!خوشا به ح

ادامه مطلب  

تنهاترين ارديبهشت من 4  

غزلی تقدیمی به همسر عزیز و مهربانتر از خورشیدماز كتاب " تنهاترین اردیبهشت من "
غزل " تنهاترین اردیبهشت من 4 "
از كتاب " تنهاترین اردیبهشت من "_________________________________قطره تا دریای ِ ایمان میرسد گم ميشودتا به اقیانوس ِ جانان میرسد گم ميشودتا نهادم سر به روی ِ سینه ات رفتم ز دستشب كه بر خورشید تابان میرسد گم ميشوددانه پنهان می كنی در خال آرامش به ناز؟مرغ شب هم تا بیابان میرسد گم ميشوددور لب هایت به پروازم كه دارد شهد نابفكر زنبور از عسل جان میرسد ، گم م

ادامه مطلب  

هر كس به طريقى  

دخترهاهر چقدر دل شكسته تر باشند ، رژلبشان قرمزتر ميشودپسرهاهر چقدر دلشان بیشتر گرفته باشد ، بیشتر میخندندزن هاهر چقدر خسته تر باشند رنگ مویشان روشن تر ميشودمردها هر چقدر بیشتر كم مى آورند ، بیشتر اخبار میبینند
ونوس مرداسى-٢٩/٨/٩٥

ادامه مطلب  

208  

گاهی سرنوشت مثل طوفان شنی است كه مدام تغییر سمت میدهد. تو سمتت را تغییر میدهی، اما طوفان دنبالت میكند. تو باز میگردی، اما طوفان با تو میزان ميشود. این بازی مدام تكرار ميشود. طوفان كه فرو نشست، یادت نمی آید چه به سرت آمد و چطور زنده مانده ای. اما یك چیز مشخص است:
"از طوفان كه درآمدی، دیگر همان آدمی نخواهی بود كه به طوفان پا نهاده بودی" 

ادامه مطلب  

آذر  

پاییز فصل من است...
من در پاییز متولد شده ام... من دختر اذر ماهم...
و پاییز می آید و من بی صبرانه منتظر آذر ماه می مانم ...
من سه بار در آذر متولد میشوم...
١،٢،٣،٤،٥،٦،٧،٨،٩،١٠،١١،١٢،١٣،١٤،١٥،١٦،١٧،
١٨،١٩،٢٠،٢١،٢٢،٢٣،٢٤،٢٥،٢٦،٢٧،٢٨،٢٩،٣٠
پاییز فصل روزشماری منه
٩/١٠/
٩/١٥/
٩/٢٦/
١٠ آذر كه بیاید آشنایی من و تو یكساله ميشود..
١٥ آذر من ١٨ ساله میشوم...
٢٦آذر دیدار من و تو یكساله ميشود... 
ومن سه بار در آذر متولد میشوم...
١٠.١٥.٢٦ 
و...
#text_by_me#اشتباه_من#

ادامه مطلب  

 

بش میگم اگ من این کارو میکردم چی کار می کردی ؟! 
میگه هیچی خیلی ناراحت میشدم 
ینی همیچین آدمی رو باید انقد بزنی کبود شه 
 
 
پشت گوشی هر چی فش بلد بود ب خودش داد 
ف... اومده میگه آخی از این قسمتش خیلی خوشم اومد 
میگم منو با سنگ فرش پارک سیفیه یکی کرده اونوقت تو میگی ... مگه فیلم هندیه ؟! 

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1